Lena Adamson

Lena Adamsson är praktikant från Stockholms konstnärliga högskola, under handledning av Gunnar Ekman.

Föreställningar