Vår historia

Från dekorverkstad till hela länets teater.

”De herrar, som intressera sig för en påtänkt Theaterbyggnad här i Staden, behaga sammanträda uti Börsrummen nästkommande Måndag för att öfverlägga och besluta om nödige förberenade åtgärder”

Dessa rader kunde man den 24:e februari 1849 läsa som en notis i Nerikes Allehanda, undertecknat drätselkammarens ordförande Lars Peter Widestrand och den välbeställda fastighetsägaren Johan Fredrik Stenqvist. Ett sjudande behov av en ordentlig teaterscen hade nämligen börjat växa i den lilla staden Örebro. Den fria teaterscenen blomstrade, detta mycket tack vare Hindersmässan som vid varje marknadstillfälle drog till sig kringresande teatersällskap som framgångsrikt spelade föreställningar på vinden i Societetshuset, det som idag är Rådhuset. Scenen på vinden var dock ingen optimal spelplats. Den var dragig, trång och all form brandsäkerhet lyste med sin frånvaro. Man konstaterade snabbt att ett teaterhus i staden inte bara skulle fylla Örebroarnas uppdämda behov av scenkonst, utan även fungera som en flott fjäder i hatten för stadens rykte i övriga landet.

Ett teaterbolag bildades, man köpte mark på den så kallade Sahlefeldska tomten och anlitade två arkitekter; bröderna Hjalmar och Fridolf Wijnbladh. Några år senare, den 2:a januari 1853, invigdes Örebro Teater med pompa och ståt. Teatersällskapet Deland med dess ständige teaterdirektör Pierre Deland i spetsen, framförde med stor bravur komedin ”Min hustru vill ha en syssla”. Succén var ett faktum och teaterhuset blev som väntat Örebros stolthet. I folkmun kallades huset för ”Örebro fåfänga”, just för att det framstod som så pampigt i jämförelse med övriga staden.

Under tre decennier fungerade Örebro Teater som en kreativ kokande kittel vad gäller skaparglädje och teaterkonst. Salongen som rymde 600 platser var alltjämt fullsatt. Dessvärre varade inte lyckan längre än till 25:e september 1882, då en scenmästare inför kvällens förställning av ”Fruarna Montabreche” begick ett litet misstag med gasbelysningen. Elden spred sig, byggnaden övertändes och en teaterepok gick till ända.

Sedan dess har teaterhuset återuppbyggts, återinvigts, fungerat som både tryckeri och redaktion, samt under en lång period under mitten av 1900-talet stått och förfallit. Under den tiden huserade svartklubben ”Birdland” i källaren och ryktet säger att både Charlie Parker och Nat King Cole har gästspelat på den lilla källarscenen! 

Under 1940-talet skaffade sig Fabrikör Johan Behrn aktiemajoriteten av Teaterbolaget och kom slutligen att bli ensam ägare till fastigheten. Behrn hade långtgående planer på att riva teatern och istället bygga ett s.k ”Behrn Castle”, ett stort hotelkomplex på 15 våningar. Rivningsbeslutet var nära och det var inte förrän Örebro stad tog över ägandeskapet i mitten av 1960-talet som man beslutade att låta Örebro Teater stå kvar. Detta efter att Riksantikvarieämbetet föklarat teatern som byggnadsminnesmärke. Dock var det fortfarande osäkert vad exakt för verksmhet som skulle bedrivas i huset. 1969 tog man beslutet att restaurera och öppna teatern för teaterverksamhet igen. Det var ett omfattande projekt som sträckte sig ända till 1976, då teatern återinvigdes och Riksteaterns Örebroensemble kunde flytta in. Riksteaterns Örebroensemble bestod av tolv fast anställda skådespelare och en konstnärlig ledare. De hade sedan 1969 huserat på Hjalmar Bergmanteatern men fick i och med öppnandet av Örebro Teater ytterligare en scen att bedriva verksamhet på.

1983 bildades stiftelsen Länsteatern i Örebro med länets kommuner och Landstinget som ägare. Örebroensemblen bröt sig alltså loss från Riksteatern och blev sin egen länsteater med samma uppdrag som nuvarande Örebro Teater har idag, nämligen att erbjuda professionell scenkonst för länets alla invånare.

Sedan 2002 används Örebro Teater som huvudscen för verksamheten. Dekorverkstad och dekorateljé ligger dock kvar på Hjalmar Bergmanteatern. 2007 ombildades Länsteatern i Örebro till ett aktiebolag, till 90% ägt av Region Örebro och 10 % av Örebro Kommun. I samband med detta bytte man även namn till Örebro Länsteater.

Förutom den stora scenen på Örebro Teater, finns även Caféscenen en trappa upp i huset där vi bjuder på soppteater och samtalserier. På Storgatan 19 ligger Lilla Scenen (f.d Nya China) som är vår barn- och ungdomscen men även erbjuder utmanande och inspirerande scenkonst för vuxna. Senaste tillskottet av scener är vår experimentscen Studion. Den ligger i källaren på Örebro Teater, tar bara in 30 platser och är precis så ruffig, rå och modig som just en experimentscen i en källare ska vara.

Länsteatern i Örebro, Örebro Länsteater, Gamla teatern, Örebro fåfänga. Kärt barn har många namn. Sedan 2020 heter teatern det som huset en gång döptes till; Örebro Teater. Hela länets teater!