Organisation

Örebro Teater – hela länets teater! Örebro Teaters vision är att vara regionens konstnärliga röst, nationellt och internationellt.

Länsteatern i Örebro AB är ett dotterbolag till Region Örebro läns förvaltnings AB och ägs till 91% av regionen och resterande 9% av Örebro kommun. Teaterns uppdrag formuleras i bolagsordning, ägardirektiv och Region Örebro läns kulturplan.

Teaterns ledning består av verkställande direktör, konstnärlig ledare, kommunikationschef och teknisk chef.

Organisationen är uppdelad i fyra avdelningar; konstnärlig avdelning, administrativ avdelning, kommunikations- och försäljningsavdelning och teknisk avdelning. Den administrativa avdelningen leds av administrativ chef, som tillika är vd. Konstnärliga avdelningen leds av konstnärlig ledare och innefattar såväl tillsvidareanställda skådespelare som skådespelare, regissörer, scenografer, kostymörer och andra konstnärliga kompetenser anställda på tidsbestämda kontrakt. Teknisk avdelning leds av teknisk chef och innefattar både ateljéer, scenteknik och en dekorverkstad. Kommunikations- och försäljningsavdelningen leds av kommunikationschef och innefattar biljettkassa, försäljning, marknadsföring och publikarbete, såväl som teaterpedagogik och turnéläggning.

Örebro Teater producerar egna föreställningar men har även kontinuerligt många olika samarbeten som gynnar regionens kulturutbud. 

ÖREBRO TEATERS STYRELSE

Länsteatern i Örebro AB:s styrelse väljs av Region Örebro län och Örebro kommun.

LEDAMÖTER

Lennart M Pettersson, ordförande

Thord Andersson, vice ordförande 

Margareta Borg, ledamot 

Anna Ragén, ledamot 

Kerstin Cederström, ledamot 

Carina Dickens, ledamot 

Oscar Lundqvist, ledamot

Per-Erik Andersson, ledamot

Ingvar Ernstson, ersättare 

Anna Heder, ersättare 

Calill Ohlson, ersättare

Birger Kvarnström, ersättare

Christer Pihlblad, ersättare

PERSONALREPRESENTANTER

Pontus Engström (ordinarie, Fackförbundet Scen & Film)

Torbjörn Helander (ersättare, Fackförbundet Scen & Film)

Hanna Lillynn (ordinarie, Tvärfacklig representant)

Carina Nyström (ersättare, Tvärfacklig representant)