Organisation

Örebro Teater – hela länets teater! Örebro Teaters vision är att vara regionens konstnärliga röst, nationellt och internationellt.

Länsteatern i Örebro AB är ett dotterbolag till Region Örebro läns förvaltnings AB och ägs till 91% av regionen och resterande 9% av Örebro kommun. Teaterns uppdrag formuleras i bolagsordning, ägardirektiv och Region Örebro läns kulturplan.

Teaterns ledning består av verkställande direktör, konstnärlig ledare, kommunikationschef och teknisk chef.

Organisationen är uppdelad i fyra avdelningar; konstnärlig avdelning, administrativ avdelning, kommunikations- och försäljningsavdelning och teknisk avdelning. Den administrativa avdelningen leds av administrativ chef, som tillika är vd. Konstnärliga avdelningen leds av konstnärlig ledare och innefattar såväl tillsvidareanställda skådespelare som skådespelare, regissörer, scenografer, kostymörer och andra konstnärliga kompetenser anställda på tidsbestämda kontrakt. Teknisk avdelning leds av teknisk chef och innefattar både ateljéer, scenteknik och en dekorverkstad. Kommunikations- och försäljningsavdelningen leds av kommunikationschef och innefattar biljettkassa, försäljning, marknadsföring och publikarbete, såväl som teaterpedagogik och turnéläggning.

Örebro Teater producerar egna föreställningar men har även kontinuerligt många olika samarbeten som gynnar regionens kulturutbud. 

ÖREBRO TEATERS STYRELSE

Länsteatern i Örebro AB:s styrelse väljs av Region Örebro län och Örebro kommun.

LEDAMÖTER

Thord Andersson, ordförande

Ingvar Bilock, ordförande

Per-Erik Andersson, ledamot 

Margareta Borg, ledamot 

Kerstin Cederström, ledamot 

Göran Gustafsson, ledamot 

Oscar Lundmark, ledamot

Oscar Lundqvist, ledamot

Lennart M Pettersson, ledamot

Arne Augustsson, ersättare 

Christer Pihlblad, ersättare

Anna Hedet, ersättare

Birger Kvarnström, ersättare

Anna Stéen, ersättare

PERSONALREPRESENTANTER

Pontus Engström (ordinarie, Fackförbundet Scen & Film)

Torbjörn Helander (ersättare, Fackförbundet Scen & Film)

Carina Nyström (ordinarie, Tvärfacklig representant)

Jenny Tallén (ersättare, Tvärfacklig representant)