Organisation

Örebro Teater – hela länets teater! Örebro Teaters vision är att vara regionens konstnärliga röst, nationellt och internationellt.

Länsteatern i Örebro AB är ett dotterbolag till Region Örebro läns förvaltnings AB och ägs till 91% av regionen och resterande 9% av Örebro kommun. Teaterns uppdrag formuleras i bolagsordning, ägardirektiv och Region Örebro läns kulturplan.

Teaterns ledning består av verkställande direktör, konstnärlig ledare, kommunikationschef och teknisk chef.

Organisationen är uppdelad i fyra avdelningar; konstnärlig avdelning, administrativ avdelning, kommunikations- och försäljningsavdelning och teknisk avdelning. Den administrativa avdelningen leds av administrativ chef, som tillika är vd. Konstnärliga avdelningen leds av konstnärlig ledare och innefattar såväl tillsvidareanställda skådespelare som skådespelare, regissörer, scenografer, kostymörer och andra konstnärliga kompetenser anställda på tidsbestämda kontrakt. Teknisk avdelning leds av teknisk chef och innefattar både ateljéer, scenteknik och en dekorverkstad. Kommunikations- och försäljningsavdelningen leds av kommunikationschef och innefattar biljettkassa, försäljning, marknadsföring och publikarbete, såväl som teaterpedagogik och turnéläggning.

Örebro Teater producerar egna föreställningar men har även kontinuerligt många olika samarbeten som gynnar regionens kulturutbud. 

ÖREBRO TEATERS STYRELSE

Länsteatern i Örebro AB:s styrelse väljs av Region Örebro län och Örebro kommun.

LEDAMÖTER

Lennart M Pettersson, ordförande

Thord Andersson, vice ordförande 

Margareta Borg 

Margaretha Pehrson 

Anna Ragén 

Kerstin Cederström 

Carina Dickens 

Oscar Lundqvist

Inger Göransson 

Ingvar Ernstson 

Krister Tornberg 

Calill Ohlson

Maria Dubbelman

Christer Pihlblad

PERSONALREPRESENTANTER

Pontus Engström (ordinarie, Fackförbundet Scen & Film)

Torbjörn Helander (ersättare, Fackförbundet Scen & Film)

Hanna Lillynn (ordinarie, Tvärfacklig representant)

Emma Andersson Bogren (ersättare, Tvärfacklig representant)