Fanny Färingö

Fanny Färingö kommer från Umeå, har studerat två år på Nordiska folkhögskolan och kom in på skådespelarprogrammet, Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet år 2020. Hon tar examen 2023.  

Under hösten 2022 medverkar Fanny i Dödsfällan på Örebro Teater.

Föreställningar