#tystnadtagning ger oss fortsatt kraft att driva förändringsarbetet vidare!