Projektet Delaktighet och teater beviljas pengar för sista året