Pressmeddelande från Länsteatrarna

När skogsbranden härjar görs inte de stora besparingarna på brandkåren.

När samhällsklimatet hårdnar, när ekonomin blir tuffare och utmaningar av olika slag riskerar att verka splittrande på samhället, kan det inte genomföras stora besparingar i de verktyg och instrument som kan verka sammanhållande och humaniserande i samhället.

Länsteatrarna i Sverige är en av få organisationer eller institutioner som har representation i hela landet. Vi är dessutom med våra 21 medlemsteatrar den största teaterscenen i landet. Vi är övertygade om att kultur i form av scenkonst kan lyfta viktiga frågor, tolka tillstånd, förklara samhällsläget, vara folkbildande vid sidan av det rent konstnärliga.

Länsteatrarna skapar ofta föreställningar som ger människor i hela landet möjlighet att känna igen sig, känna igen skeenden och händelser. Det som upplevs på scenen kan på så sätt hålla samman människor i svåra tider.
Kulturens kraft och styrka är känd. Vi ser ju hur viktig kulturen och kulturarvet är hos våra utsatta vänner i tex Ukraina. Kampen där för att skydda kulturen pågår och anfallaren är väl medveten om hur hårt det tar att utplåna ett lands kulturarv.

Utan någon annan jämförelse med deras fruktansvärda utsatthet, vill vi lyfta debatten om vår kultur och den regionala kulturens möjlighet att läka, hela och hålla ihop en region och dess invånare. Därför är det med oro vi ser hur kulturen riskerar åsidosättas istället för att bli den tillgång man samlas kring, skyddar och nyttjar i svåra tider.

Länsteatrarnas närvaro och kunskap om situationen i det egna länet kan bli till en tillgång som håller oss samman, lär oss alla att lyssna och förstå tillvaron istället för att vi skapar klyftor mellan varandra.

Det behövliga tillskott från staten som vi förväntat oss i dessa tider uteblev i vårbudgeten, men det får inte innebära neddragningar på en regional scenkonst som redan bantat och effektiviserat sin verksamhet till det yttersta.

Länsteatrarna i Sverige samlade till Vårmöte i Visby kräver tydliga ställningstaganden från politiken om viljan att värna och ta vår verksamhet på allvar i en orolig tid.

Länsteatrarna i Sverige
Byteatern Kalmar Länsteater
Dalateatern
Folkteatern Gävleborg
Folkteatern Göteborg
Giron Sámi Teáhter
Estrad Norr
Länsteatern på Gotland
Länsteatern Örebro
Norrbottensteatern/Ung Scen Norr
Regionteatern Blekinge-Kronoberg
Regionteater Väst
Smålands Musik och Teater
Scenkonst Sörmland
Scenkonst Västernorrland
Teater Västernorrland
Norrdans
Teater Halland
Oktoberteatern
Västmanlands Teater
Västanå Teater
Västerbottensteatern
Örebro Teater
Östgötateatern
Ung scen/öst

Kontaktpersoner: Robert Uitto, Ordförande och VD, Länsteatrarna Sverige, 070-234 04 89
Thomas Sundström, Teaterchef, Länsteatrarna på Gotland, 070-924 98 58
Håkan Onsjö, Ordförande, Länsteatrarna på Gotland 070-779 04 04