Otillräckliga anslagsuppräkningar i relation till löneuppräkningar