Örebro Teater prisas

Örebro Teater tilldelas Örebroörat för att på ett förtjänstfullt sätt medverkat till att förbättra förhållandena för hörselskadade.

Hörselskadades förening i Örebro delar ibland ut ett pris, Örebroörat, till en person eller organisation som på ett förtjänstfullt sätt medverkat till att förbättra förhållandena för hörselskadade. 2024 års Örebroöra tilldelas Örebro Teater med följande motivering:

”God tillgänglighet har avgörande betydelse för hörselskadades möjligheter att vara delaktiga i samhället. Örebro Teater har under senare år visat ett stort engagemang i syfte att göra teaterföreställningar hörbara även för oss som har en hörselnedsättning. Vi har fått möjlighet att delta i en referensgrupp vid generalrepetitioner och haft tillfälle att framföra våra synpunkter. Medverkande skådespelare har också kindmikrofoner vilket är avgörande för att hörselskadade ska kunna höra vad som sägs på scenen. Vi kan nu i hög grad känna oss delaktiga i det fina kulturutbud som ges på Örebro Teater.”

Förra veckan var Hörselskadades förening på plats på Örebro Teater för att dela ut priset.

– Teater är för alla och vi är djupt tacksamma och hedrade att få Örebroörat. Det är ett fint kvitto på ett långt och viktigt arbete som gjorts tillsammans med vår referensgrupp och Hörselskadades förening, säger Stina Westerberg, vd på Örebro Teater.