Örebro länsteater ställer in skolföreställningarna på Nya China av Rött