Örebro länsteater är död, länge leve Örebro Teater