Öppna repetitioner av Stormen samt föreläsning om Shakespeare