Michael Cocke blir ny konstnärlig ledare på Örebro länsteater