Länsteatrarna i Sverige ställer sig bakom folkteatern i Göteborg

Våra medlemsteatrar i Länsteatrarna i Sverige skapar scenkonst av hög kvalitet runt hela landet och bidrager till kompetens och arbetstillfällen inom ett brett område i kultursektorn.

För att leverera detta måste teatrarna få ägna sig åt sitt huvuduppdrag, att skapa just scenkonst och inte som i fallet Folkteatern i Göteborg, jagas av lokalfrågor med risk för uppsägningar och dessutom av nedläggningshot från delar av politiken i Västra Götaland.

Det förvånar oss i Länsteatrarnas styrelse att några partier samstämt hotar med att dra bort regionens ekonomiska stöd till Folkteatern och att vissa politiker dessutom vill medverka till att detta sker skyndsamt. Särskilt oroande blir det när politiker uttrycker olika vilja beroende på i vilket uppdrag man befinner sig.

Det är högst ovanligt att en enskild institution utpekas så tydligt och det blir ett allvarligt hot mot teaterns möjlighet att fortsätta att producera de både banbrytande föreställningarna man skapat, men också scenkonst av ovanligt hög kvalité. För detta krävs lugn, långsiktighet i ekonomin och arbetsro.

En förhållandevis liten teater kan dessutom knappast avkrävas stor egenfinansiering.

Våra länsteatrar i Sverige tar tydlig ställning för demokrati, öppenhet, allas lika värde, och vikten av en fri konst. På så sätt är Länsteatrarna i Sverige och Folkteatern i Göteborg en garant för ett fortsatt utvecklande demokratiskt samtal.

Har nu delar av politiken i Västra Götaland med sina budgetförslag satt igång något som de inte kan stoppa? Vilka konsekvenser får detta för vårt kulturella utbud, eller är man beredd att ändra sina politiska uttalanden för att istället visa den fria regionala kulturen sitt stöd?

Folkteatern i Göteborg måste fortsatt ha en stark ställning i ett fritt och demokratiskt kulturliv.

Länsteatrarna i Sveriges styrelse ställer sig till fullo bakom Folkteatern i Göteborg och dess verksamhet.

Länsteatrarna i Sveriges styrelse.

Robert Uitto, Ordförande och VD

Yvonne Rock, vice Ordförande

Lena Bjurström, ledamot

Martin Hedqvist, ledamot

Paul Lindvall, ledamot

Karl Seldahl, adjungerad ledamot

Linda Stenberg, adjungerad ledamot

Niklas Hjulström, adjungerad ledamot

Mia Ringblom Hjertner, adjungerad ledamot