Klass 3B från Stureskolan ser ”Den livsfarliga skogsexpeditionen”