Ibsensällskapets dramatikerpris tilldelas Anders Duus