Extraföreställningar 18, 19 och 20 februari av Befrielsefronten.