Befrielsefronten – extraföreställning och föreställningssamtal