Alexandra Royal tilldelas Örebro läns landstings Kulturpris 2014