Foto: Daniel Karlsson

Evelina Benedicks*

Evelina Benedicks har studerat två år på Katrinebergs Folkhögskolas skådespelarlinje och började på skådespelarprogrammet vid Teaterhögskolan i Malmö 2021. Hon tar examen 2024.  

Under hösten 2023 medverkar Evelina i Himlavalvet på Örebro Teater, en samproduktion med Västmanlands Teater.  

*Evelina Benedicks är praktikant från Teaterhögskolan Malmö.