Fakturor till teatern

För att fakturor till Länsteatern i Örebro län AB ska kunna hanteras så snabbt som möjligt är det viktigt att de innehåller rätt uppgifter. 

Beställarens namn och eventuellt projektnummer ska alltid lämnas av den som beställer en vara eller tjänst. Ta alltid kontakt med personen som gjort beställningen hos oss vid osäkerhet om vilka uppgifter som är obligatoriska.

Länsteatern tar inte emot pappersfakturor.

Elektroniska fakturor (EDI)

Vi tar i första hand emot leverantörsfakturor elektroniskt. Vår VAN-leverantör (fakturaväxel) för leverantörsfakturor (Svefaktura 1.0) är Crediflow och EDI-adress är 5566929187 (vårt organisationsnummer utan bindestreck). 

Vi kan även ta emot fakturor via PEPPOL. Vårt PEPPOL-ID är 0007:5566929187.

PDF-faktura

I undantagsfall kan även pdf-faktura accepteras. Fakturor med tillhörande bilagor måste ligga i samma pdf-fil som fakturan. Fakturor i annat format än pdf kommer inte att hanteras. Adress för pdf-faktura är faktura@orebroteater.se.

Fakturainnehåll

Faktureringsadress (OBS NY)

Länsteatern i Örebro AB
Järntorgsgatan 8
703 39 ÖREBRO

Vi tillämpar 30 dagar netto på leverantörsfakturor. Eventuella dröjsmålsräntor utgår enligt räntelagen. Huvudregeln är att vi inte betalar några faktureringsavgifter om det inte finns en särskild uppgörelse.

Det är viktigt att nedanstående uppgifter framgår tydligt på fakturan:
– Beställarreferens: För- och efternamn samt eventuellt projektnummer
– Fullständigt namn och adress, leverantör
– Fullständigt namn och adress, mottagare
– Leverantörens momsregistreringsnummer
– Betalningsvillkor 30 dagar om inget annat avtalats. Vi har inte möjlighet att administrera fakturor på kortare tid än så.
– När affärshändelsen inträffat (Leveransdatum)
– Fakturanummer (eller OCR-nr)
– Fakturadatum
– Produktens/tjänstens omfattning/mängd och art
– Fakturatotal, brutto och netto
– Momsbelopp och momssats i procent

Frågor?

Vid frågor eller osäkerheter kontakta din beställare. Kontaktuppgifter till våra medarbetare hittar du här.