Förvandlingen

Vi går alla igenom en förvandling i livet, något vi alla kan relatera till är att inte känna igen sig själv och sin omgivning. Vem är jag liksom och vad har hänt med mitt jag? Den förvandling som de flesta minns, det vill säga om man inte förträngt det, är ju när vi går från att vara barn till ungdomar. Den mest påtagliga förändringen som sker, då man verkligen känner sig alienerad.

Befinner du dig i en sån period, finns det hjälp att få:

UMO
BRIS
Trygga Barnen
Suicidezero
Tjejzonen
NSPH
Region Örebro län
Uppdrag psykisk ohälsa